Кутии

Производството на кутиите се врши на врвно ниво со високо квалитетни материјали како што се Polypropylene (PP) и Polystyrene (PS)

Кутија 5мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 8мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија 8мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија 10мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија ПС 15мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија ПС 15мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија ПС 25мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија 30мл NM

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 30мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 30мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 50мл NM

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 50мл NM

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 50мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија ПС 50мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија ПС 50мл

Изработено од Polypropylene (PP) и  Polystyrene (PS)

Кутија 100мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 150мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 150мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 200мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 300мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 300мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Кутија 500мл

Изработено од Polypropylene (PP)

Доколку сакате други бои на производите контактирајте не.